Advertisements

Reklaamfilm!

Oleme jõudnud oma võistlusel osalemisega lõppu. Tegime ära kolmanda väljakutse kolm ülesannet. Teise väljakutse lõpus oli vaja “kosmosesaar” (võistlusmatt) dekoreerida. Meie lapsed leidsid et saarel võiks olla veekeskus ja kaunis pargiala. Üheskoos meisterdati taaskasutus materjalidest elemendid.

Kolmandas väljakutses peab Dash pidu, korraldades saarel paraadi. Selleks loob ta paraadi raja, ehitab pidustuste jaoks lava ja viib läbi paraadi.

Esimese asjana oli vaja programmeerida pidustuste paraad, kus robot peab liikuma nii, et ei sega pesas olevat elukat ja ei kahjusta raja ääres olevaid põõsaid. Robot peab tegema koha peal täisringid ja liikuma pesa taha, lõpetades näoga pesaeluka poole.

Screen Shot 2018-02-15 at 16.30.04

Esimeses ülesandes kogusime 40 punkti

Teises ülesandes tuli transportida ettevaatlikult vajalikud materjalid (tops, millel on pall) lava ehitamiseks E5 ruudule nii, et materjal ümber ei kuku (pall ei tohi maha kokkuda).

Screen Shot 2018-02-15 at 16.29.50

Teises ülesandes kogusime 60 punkti.

Viimase ülesandena pidid lapsed ehitama rambiga lava, kuhu robot paraadi lõpus peale sõidab ja pesa poole vaatama jääb. Seejärel tuli programeerida robot liikuma paraadi rajal ja lõpetama liikumise rambil nii, et ta maha ei kuku lavalt või saarelt.

Screen Shot 2018-02-15 at 16.29.20

kolmanda ülesande täitmisel kogusime 55 punkti

Viimase väljakutse täitmiseks jäi meil väga vähe aega, seetõttu ei jõudnud me tegeleda elementidega, mis annavad lisapunkte.

Kokku kogusime kolmandas väljakutses 155 punkti.

Kolmanda väljakutse ülesannete lahendused on näha videos.

WLRC kolmas ja viimane väljakutse

RoboLo tegevust toetab MTÜ Lohkva Külaselts ja SA Vaata Maailma

Meie ringi tegevuses toimub väike muudatus. Alates 2018 aasta märtsi kuust tegutseme  MTÜ Lohkva Külaseltsi toetusel. Meie senine ringitegevus oli pärsitud, kuna lasteaialaste ja koolilaste ühist tegutsemiseaega oli väga raske leida. Seetõttu said peetud läbirääkimised külaseltsiga ja nüüdsest on meie ring suunatud 7-10 aastastele  Luunja valla lastele. Ringi on oodatud Lohkva lasteaia vilistlased ja teised lapsed, kes tahavad tegeleda robootikaga ja erinevate tehnoloogiliste vahendite omavahelise sidumisega.

Meie ringi tegevuse põhimõtteks on koostöö ja ülesannete jagamine osalejate vahel nagu näitkes ringis tehtava tegevuse jäädvustamine tehes pilte ja videoid ning seejärel salvestatud materjali kokku monteerimine videoks, esitluseks, animatsiooniks vms, kasutades selleks iPadi, iMoviet, iMotioni jpt. rakendusi.

nutilaborRoboLo tegevuse arendamiseks sai kirjutatud väike projektitaotlus Vaata Maailma SA-le, mis ka meie rõõmuks rahuldati.  Meie ring on kantud Nutilabori nimekirja. NutiLaborite eesmärk on suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu.
2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis.
Projekti veab Vaata Maailma SA koos Telia ja Microsoftiga. NutiLabori projekti tutvustuse ja teised toetajad leiate NutiLabori kodulehelt (www.nutilabor.ee).

Taotluse tulemusel on meil võimalik soetada mõned algkooli vanustele lastele sobilikumad robotid.

Huvi korral võta ühendust juhendajaga –  Anneli Mõtsmees, tl. 5659644

Oleme jõudnud oma võistkonnaga lahendada teise väljakutse ülesanded. Meie võiatkond on küll natuke muutunud, kuid tegevus jätkub sama moodi edasi – kohtume 1 x nädalas, lapsed kuulavad, mis on järgmine ülesanne, tehakse väike planeerimine, kuidas üleannet lahendada ja hakatakse katsetama.

Teise väljakutse lugu: Peale kosmosesaare koristamist erinevast prügist, on selgunud, et sellel saarel on ka müstiline elusolend, kes pesitseb puude otsas, oma pesas. Dash peab leidma pesa, viima selle ohutusse kohta, nii, et elanik ei kukuks pesast välja, seejärel koristama pesa ümbert umbrohu ja seejärel noppima vilju kaunitelt kosmosetaimedelt. Kõike tuleb teha nii, et pesaelanik ei saaks häiritud ja Dash ei kukuks kosmosesaarelt maha.

Ülesande lahendamisel peavad lapsed looma programmi, kus tuleb kasutada roboti liikumisel sensoreid.

Meie protsess ja tulemus on näha siin!

WLRC – 2 VÄLJAKUTSE

WLRC – 1/2 ülesanne

Täna õnnestus meil lahendada esimesest väljakutsest teine ülesanne. Nimelt oli eesmärk viia prügi prügikogumise alale nii, et robot ega prügi ei läheks üle serva. Tegime tööd paaridena. Lapsed mõtlesid kuidas võiks robot liikuda, et prügi ära viia ning seejärel hakkasid Wonder rakenduses oma koodi looma.

Kui keegi midagi avastas, jagas seda teistega. Selle ülesande lahendamine võttis meil aega kolm nädalalt, ehk siis kolm kohtumist.

Meie tulemus on siin!